ČSN 013495 (013495)

Building drawings - Fire protection drawings

Automatische name übersetzung:

Gebäude Zeichnungen - Zeichnungen Brandschutztechnik.NORM herausgegeben am 1.6.1997


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.00 ohne MWS
8.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 013495
Zeichen: 013495
Katalog-Nummer: 21670
Ausgabedatum normen: 1.6.1997
SKU: NS-116630
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Construction drawingsBuildings

Die Annotation des Normtextes ČSN 013495 (013495):

Tato norma platí pro kreslení výkresů požární bezpečnosti staveb ve smyslu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a navazujících norem. Ustanovení normy platí pro všechny druhy výkresů bez ohledu na jejich účel nebo stupeň dokumentace staveb. Norma neplatí pro kreslení dokumentace zdolávání požáru. Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů požární bezpečnosti staveb. POZNÁMKA - Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné rozhodnutí zpracovatele výkresu, vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe